Reglementen

 

Parkregels

1. Toegang tot het park hebben de leden, diens gasten en huurders van tennisbanen.

2. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels welke zijn ontstaan op ons tennispark.

3. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke bezittingen. Iedere speler of bezoeker is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

4. Het is niet toegestaan om het park met een gemotoriseerd vervoermiddelen binnen te rijden (niet verder dan de slagboom). Parkeren op de parkeerplaats van de Kwakkerpool. Uitzonderingen hierop zijn: bevoorrading kantine en externen die werkzaamheden komen verrichten ten gunste van de tennisbanen, het clubgebouw of het park mits zij op de verharding blijven.

5. Het is niet toegestaan om eigendommen van de vereniging te vernielen of vervuilen. Gebruik de afvalbakken in de kantine, keuken of de afvalcontainers buiten.

6. Toezicht op het tennispark hebben het bestuur en de commissieleden. Zij hebben het recht iedereen van het park te verwijderen die zich niet aan dit reglement houdt.

 

Baanregels

1. De tennisbanen mogen enkel betreden worden met tennisschoenen (geen noppen of grove zolen).

2. De tennisbanen mogen enkel bespeeld worden door:

- leden van T.V. Tempo in het bezit van een geldige KNLTB spelerspas;

- introducees van leden in het bezit van een introductiekaart en/of toestemming van een bestuurslid;

- niet-leden die een tennisbaan huren en de baanhuur voldaan hebben;

- leden van andere tennisverenigingen in de Gemeente Gulpen-Wittem in het bezit van een geldige KNLTB spelerspas van die vereniging én in het bijzijn van één of meerdere leden van T.V. Tempo in het bezit van een geldige KNLTB spelerspas.

3. Houdt rekening met uw medespelers op uw eigen baan en de andere banen.

4. Spelers zijn verplicht om na het spelen de banen te vegen met de aanwezige sleepnetten.

5. Sluit de toegangspoortjes na het spelen.