De gegevens die T.V.Tempo van de leden bijhoudt zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet beschermt de privacy en stelt eisen aan waaronder het gebruik en beheer van persoonsgegevens (WBP). 

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe T.V. Tempo hiermee omgaat kunt u lezen in onze Privacyverklaring.