Lidmaatschap

 

Voor nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij T.V. Tempo door het aanmeldformulier volledig in te vullen en samen met een digitale (pas)foto retour te sturen naar tvtempowijlre@gmail.com

 

Contributie

De contributie voor 20241 bedraagt voor:

- Senioren (geboren in 2006 of eerder) : € 110,00 (student: € 82,50)

- Junioren (geboren in 2007 t/m 2018) : € 55,00

- Junioren (geboren in 2019 of later) : gratis

- Gezinsabonnement² : € 255,00

 

De contributie zal gefactureerd worden via ClubCollect. Als lid van T.V. Tempo ontvang je per e-mail en/of SMS een betaalverzoek van ClubCollect. De contributie dient binnen de gestelde betaaltermijn betaald te worden.  

 

Contributiereductie voor aanmeldingen vanaf 1 juli: 50% van het oorspronkelijke contributiebedrag.

 

Introducé:

Als lid van T.V. Tempo mag je niet-leden introduceren tegen €5 per introducé per uur. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op NL49RABO0158806603 t.n.v. Tennisvereniging Tempo onder vermelding van naam/namen introducé(s). Introducé dient als 'gast' ingevoerd te worden bij de baanreservering in de KNTLB ClubApp. 

 

Afmelden 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar tenzij tijdig afgemeld. Afmelden dient per mail of schriftelijk te geschieden bij het secretariaat uiterlijk 1 januari van het contributiejaar. Bij latere afmeldingen worden de door de club gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit betreft de afdracht door de vereniging aan de KNLTB (€20,00). Voorbeeld: indien je je wilt afmelden voor het seizoen/jaar 2024, dient de afmelding te geschieden uiterlijk 1 januari 2024.

 

 

1 Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

² Twee ouders en twee of meer kinderen geboren in 2007 of later. Mogelijkheid tot betalen in drie termijnen (1 maart, 1 mei, 1 juli).

 

Download
Aanmeldformulier
Aanmeldformulier TV Tempo.docx
Microsoft Word document 110.7 KB
Download
1983 Statuten, Huishoudelijk reglement e
Adobe Acrobat document 1.7 MB