Lidmaatschap

 

Voor nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij T.V. Tempo door het aanmeldformulier volledig in te vullen.

 

Als lid van T.V. Tempo mag je niet-leden introduceren tegen €5 per introducé per uur. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op NL49RABO0158806603 t.n.v. Tennisvereniging Tempo onder vermelding van naam/namen introducé(s). Introducé dient als 'gast' ingevoerd te worden bij de baanreservering in de KNTLB ClubApp. 

 

Contributie

De contributie voor 20221 bedraagt voor:

- Senioren (geboren in 2004 of eerder) : € 110,00 (student: € 82,50)

- Junioren (geboren in 2005 t/m 2016) : € 55,00

- Junioren (geboren in 2017 of later) : gratis

- Gezinsabonnement² : € 255,00

 

De contributie zal gefactureerd worden via ClubCollect. Als lid van T.V. Tempo ontvang je per e-mail en/of SMS een betaalverzoek van ClubCollect. De contributie dient binnen de gestelde betaaltermijn betaald te worden.  

 

Contributiereductie voor aanmeldingen vanaf 1 juli: 50% van het oorspronkelijke contributiebedrag.

 

Afmelden 

Afmelden dient per mail of schriftelijk te geschieden bij het secretariaat vóór 1 januari van het contributiejaar. Bij latere afmeldingen worden de door de club gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit betreft de afdracht door de vereniging aan de KNLTB (€18,52).

 

 

1 Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

² Twee ouders en twee of meer kinderen geboren in 2005 of later. Mogelijkheid tot betalen in drie termijnen (1 april, 1 juni, 1 augustus).