Lidmaatschap

 

Voor nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij T.V. Tempo door het aanmeldformulier volledig in te vullen en samen met een digitale (pas)foto retour te sturen naar tvtempowijlre@gmail.com

 

Contributie

De contributie voor 20231 bedraagt voor:

- Senioren (geboren in 2005 of eerder) : € 110,00 (student: € 82,50)

- Junioren (geboren in 2006 t/m 2017) : € 55,00

- Junioren (geboren in 2018 of later) : gratis

- Gezinsabonnement² : € 255,00

 

De contributie zal gefactureerd worden via ClubCollect. Als lid van T.V. Tempo ontvang je per e-mail en/of SMS een betaalverzoek van ClubCollect. De contributie dient binnen de gestelde betaaltermijn betaald te worden.  

 

Contributiereductie voor aanmeldingen vanaf 1 juli: 50% van het oorspronkelijke contributiebedrag.

 

Introducé:

Als lid van T.V. Tempo mag je niet-leden introduceren tegen €5 per introducé per uur. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op NL49RABO0158806603 t.n.v. Tennisvereniging Tempo onder vermelding van naam/namen introducé(s). Introducé dient als 'gast' ingevoerd te worden bij de baanreservering in de KNTLB ClubApp. 

 

Afmelden 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar tenzij tijdig afgemeld. Afmelden dient per mail of schriftelijk te geschieden bij het secretariaat uiterlijk 20 januari van het contributiejaar. Bij latere afmeldingen worden de door de club gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit betreft de afdracht door de vereniging aan de KNLTB (€20,00). Voorbeeld: indien je je wilt afmelden voor het seizoen/jaar 2023, dient de afmelding te geschieden uiterlijk 20 januari 2023.

 

 

1 Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

² Twee ouders en twee of meer kinderen geboren in 2006 of later. Mogelijkheid tot betalen in drie termijnen (1 maart, 1 mei, 1 juli).

 

Download
Aanmeldformulier
Aanmeldformulier TV Tempo.docx
Microsoft Word document 110.7 KB