Lidmaatschap

 

Voor nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij T.V. Tempo door het aanmeldformulier volledig in te vullen.

 

Als lid van T.V. Tempo mag je niet-leden introduceren tegen €5 per introducé per uur. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op NL49RABO0158806603 t.n.v. Tennisvereniging Tempo onder vermelding van naam/namen introducé(s). Introducé dient als 'gast' ingevoerd te worden bij de baanreservering in de KNTLB ClubApp. 

 

Contributie

De contributie voor 20211 bedraagt voor:

- Senioren (geboren in 2002 of eerder) : € 110,00 (student: € 82,50)

- Junioren (geboren in 2003 t/m 2015) : € 55,00

- Junioren (geboren in 2016 of later) : gratis

- Gezinsabonnement² : € 255,00

 

De contributie zal - in navolging van honderden andere (tennis)verenigingen - met ingang van seizoen 2020 gefactureerd worden via ClubCollect. Als lid van T.V. Tempo ontvang je per e-mail en/of SMS een betaalverzoek van ClubCollect. De contributie dient binnen de gestelde betaaltermijn betaald te worden. Bij te laat betalen zult u via dezelfde weg een herinnering ontvangen 

 

Contributiereductie voor aanmeldingen vanaf 1 juli: 50% van het oorspronkelijke contributiebedrag.

 

Afmelden 

Afmelden dient per mail of schriftelijk te geschieden bij het secretariaat vóór 1 januari van het contributiejaar. Bij latere afmeldingen worden de door de club gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit betreft de afdracht door de vereniging aan de KNLTB (€18,00).

 

 

1 Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

² Twee ouders en twee of meer kinderen geboren in 2003 of later. Mogelijkheid tot betalen in drie termijnen (1 april, 1 juni, 1 augustus).