Richtlijnen tennis vanaf 19 mei 2021

• De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) en trainen. Het toilet is alleen open voor noodgevallen.

• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.

• Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelen naar het park.

• Voor jeugd t/m 17 jaar is er geen maximum groepsgrootte, zij hoeven bij het sporten geen 1.5 meter afstand te houden. Dit geldt zowel buiten als binnen.

• Jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten spelen en trainen in groepsverband (geen maximum). Zij hoeven tijdens het sporten buiten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten vrijspelen en trainen in groepsverband (max. 30 personen). Zij houden 1.5 meter afstand tot elkaar.

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen binnen dubbelen in vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en medespeler.

• Wanneer er tijdens vrij spel of training door jeugd of jongvolwassenen tot en met 26 jaar met volwassenen vanaf 27 jaar wordt gespeeld dan gelden de regels voor volwassenen vanaf 27 jaar.

• Toeschouwers/ publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.